Byggnadens ”ryggrad” är dess entrégata, vilken korsas av två ”tvärgator” och kompletteras av en parallell rumsfil som ger rika möjligheter till ett varierat rörelsemönster. Dessa  kommunikations-stråk utgör också viktiga siktlinjer som även har stor betydelse för ljusföringen i byggnaden.

Projektet erhöll stadsbyggnadspriset 2002 och nominerades till Träpriset 2004. Byggnaden finns bl.a presenterad i boken ”Arkitekternas villor” och publicerad i tidskriften Arkitektur 7-00.

Huset var med i Hustoppen på tv8