”Läget vid ravinen har på ett rumsskapande och pedagogiskt sätt tagits väl tillvara. En vacker bågform av klassrum öppnar sig mot landsskapet och uteklassrummen. Genom skjutglaspartier och ett stort utkragat tak underlättas barnens möjligheter att använda sig av det yttre rummet. . . . Varje klassrumsenhet består av flera rum där barnen kan röra sig mellan olika nivåer. . . .En medveten gestaltning som utnyttjar rummets möjligheter.” Ur boken Arkitektur i trä.

Projektet nominerades till Träpriset 2008 och publicerades i tidskriften Arkitektur 5-08