Villa Sandberg

Posted in ENFAMILJSHUS

En villa som gestaltats för att uppfylla byggherrens krav på att uttrycka en personlig, modern, tidlös och funktionell arkitektur sprungen ur sin tid.

Utsikten mot Vättern i öst samt tomtens goda men något problematiska västerläge mot gatan var utmanande. Det innebar att utemiljön gavs en noga studerad utformning med syfte att skydda både mot insyn och vind men ändå ta vara på utsiktsmöjligheter.