Bostadsområdet Norrström i Eksjö projekterades/gestaltades 2010. Ursprunget till förslaget var en entreprenörs/arkitekttävling, där detta bidrag antogs därför att det väl uppfyllde de krav man ställt avseende modern gestaltning anpassad till stadens karaktär av äldre trästad.

Byggnadernas volym, fasaddetaljer, färgsättning  etc. anspelar på ett lekfullt, men medvetet, sätt på de äldre byggnadernas gestaltning.

25 lägenheter, 2/3/4 OCH 5 RoK som alla bygger på en basenhet (2RoK) vilken utökats med ett antal rumsenheter i den omfattning som önskats. Byggmetoden har varit en kombination av prefab/platsbygge.

Projektet var nominerat till ”Rödfärgspriset 2012”.