Byggnaden uttrycker en medveten byggherres önskan att skapa ett modernt hem i ”i tiden”. Både avseende ”vår” gemensamma,  moderna nutid som det privata, individuella livet.

Den svagt ”skevade” planen förstärker sublimt husets rörelse ”med tiden” och dess funktioner.

Huset reser sig upp mot den alltid betagande utsikten mot Vättern i öst samtidigt som det försiktigt, bakom en halvöppen skyddande mur, hukar sig mot gatan och dess varma västerläge.

 


Leave a Reply