Hjortsjö Norrgård

Posted in ENFAMILJSHUS

En mindre hästgård som projekterats till en beställare med önskemål om ett modernt, mindre stall i nära anslutning till bostaden.  Planformen avseende bostaden kan liknas vid ett H, har en ”offentlig-” och en mer privat del som binds samman av entré- och köksfunktioner. Alla fönster är, i princip, ”golvplacerade” för att förstärka känslan av att ”ute och inne” hör samman med varandra.